Rijnstate Kunstcollectie
Rijnstate kunstcollectie
Een kunstcollectie in een ziekenhuis, heeft dat zin? Het antwoord is volmondig: ja. Een mens is immers meer dan alleen een lichaam. We voelen van alles, we denken na over wat ons overkomt. Als er in het ziekenhuis aandacht is voor de hele mens, dan is de kans groot dat we ons beter voelen. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol en ontegenzeglijk de kunst. Kunst is namelijk in staat de ziel te voeden. Juist in een ziekenhuis waar we als patiënt, maar ook als bezoeker, geconfronteerd worden met het leven zelf is het zinvol de gelegenheid te krijgen te reflecteren. Kunst biedt die mogelijkheid. De kunstcollectie vervult in Rijnstate dus wel degelijk een functie.
Meer kunst?
Back to Top